การประกวดร้องเพลง “เปิดโลกวิทยาศาสตร์”

การประกวดร้องเพลง “เปิดโลกวิทยาศาสตร์”

โครงการ มหกรรมวิชาการแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่ยุคดิจิตอล


ประเภทอายุ 10-12 ปี

     – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายจิรภาส กูลณรงค์

https://drive.google.com/file/d/145MS3a6RExYY3OBsSINFDsmUTP3ZYDSA/view?usp=sharing

                                                        (กดลิงค์ เพื่อรับฟังบทเพลง)

 

ประเภทอายุ 13-18 ปี

     – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายจิรทีปต์  กูลณรงค์

https://drive.google.com/file/d/1MOq1JghRC681nXLEXYA9O480T1CBkeeu/view?usp=sharing

                                                       (กดลิงค์ เพื่อรับฟังบทเพลง)

 

ประเภออายุ 19 ปี ขึ้นไป

     – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสมชาย ทองศรีเทพ

https://drive.google.com/file/d/1VnK9uuE5h2fVhTe6kNGzznZLh0fQTtFK/view?usp=sharing

                                                       (กดลิงค์ เพื่อรับฟังบทเพลง)

 

    – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายบรรณวัฒน์ วัชกุลภิรมย์

 

    – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายพลวิชญ์ มุตตาหารัช

ใส่ความเห็น