ร่วมอบรมในหัวข้อ “เรื่องบ้าน บ้านของความสัมพันธ์”

นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสมอบหมายให้บุคลากร เข้าร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อเรื่อง “บ้านบ้านของความสัมพันธ์”ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM อบรมโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

ใส่ความเห็น