ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดภาพยนต์รอบปฐมทัศน์ในเรื่อง “New Horizons”

          8 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้ดำเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดภาพยนต์รอบปฐมทัศน์ในเรื่อง “New Horizons” ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสเป็นประธานในการประชุม ณ อาคารดาราศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น