เปิดฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์รอบปฐมทัศน์สำหรับผู้บริหาร

0

ศูนย์วิทยาศาสตร์นราฯเปิดโลกดาราศาสตร์ เสริมสร้างการเรียนรู้

         10 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้จัดโครงการ “สร้างเครื่อข่ายวิทยาศาสตร์เชิงรุก เปิดโลกดาราศาสตร์” เป็นการเปิดฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์รอบปฐมทัศน์สำหรับผู้บริหารและคุณครูที่สอนวิทยาศาสตร์ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยภาพยนตร์ที่ฉายชื่อ New Horizon ได้เปิดนิทรรศการให้เข้าชม 3 นิทรรศการ ได้แก่ 1.นิทรรศการ รายอกีตอ 2.นิทรรศการดาราศาสตร์ 3.นิทรรศการPuzzling Think และ นิทรรศการจากเครือข่าย Robot Station จากปัตตานีร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ โดยนายสุชาติ ถาวระผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: