รวมข่าวเปิดฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์รอบปฐมทัศน์สำหรับผู้บริหาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์นราฯเปิดโลกดาราศาสตร์ เสริมสร้างการเรียนรู้ส่องใต้

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องท้องฟ้าจำลอง อาคารดาราศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เปิดโครงสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์เชิงรุก 

 

 

Filmcolor Narathiwat

นราธิวาส-ศูนย์วิทยาศาสตร์นราฯเปิดโลกดาราศาสตร์ฉายภาพยนตร์ “New Horizon“รอบปฐมทัศน์ เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

 

 

สำนักข่าวข่าวข้าราชการ

นราธิวาส-ศูนย์วิทยาศาสตร์นราฯเปิดโลกดาราศาสตร์ฉายภาพยนตร์ New Horizon รอบปฐมทัศน์ เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

 

 

ข่าวเด่นประเด็นดัง

นราธิวาส-ศูนย์วิทยาศาสตร์นราฯเปิดโลกดาราศาสตร์ฉายภาพยนตร์ New Horizon รอบปฐมทัศน์ เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

 

 

ดาวใต้นิวส์ออนไลน์

นราธิวาส-ศูนย์วิทยาศาสตร์นราฯเปิดโลกดาราศาสตร์ฉายภาพยนตร์ New Horizon รอบปฐมทัศน์ เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

 

 

 

77 ข่าวเด็ด

นราธิวาส-ศูนย์วิทยาศาสตร์นราฯเปิดโลกดาราศาสตร์ฉายภาพยนตร์ New Horizon รอบปฐมทัศน์ เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

 

 

 

ชายแดนใต้

นราธิวาส-ศูนย์วิทยาศาสตร์นราฯเปิดโลกดาราศาสตร์ฉายภาพยนตร์ New Horizon รอบปฐมทัศน์ เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

 

 

 

ไทยเสรีนิวส์

นราธิวาส-ศูนย์วิทยาศาสตร์นราฯเปิดโลกดาราศาสตร์ฉายภาพยนตร์ New Horizon รอบปฐมทัศน์ เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

 

 

ใส่ความเห็น