การประชุมบุคลากรจ้างเหมาบริการและพนักงานราชการ

               นายสุชาติ ถาวระ  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้มอบหมาย นางภาวนาภรณ์ ถาวระ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้จัดการประชุมบุคลากรจ้างเหมาบริการและพนักงานราชการเรื่องกรอบภาระงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

 

ใส่ความเห็น