ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้ทำการประชุมตรวจรับงาน งวดที่ 6

          วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้ทำการประชุมตรวจรับงาน งวดที่ 6 สำหรับงานก่อสร้างเส้นทางการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวพร้อมฐานการเรียนรู้ อาคารประกอบศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสร้างความหลากหลายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเชิงคุณค่าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ณ ห้องประชุมชั้น 3

ใส่ความเห็น