อบรมพัฒนาศักยภาพในหัวข้อ ” Hybrid Game ในยุค Next Normal”

           นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสมอบหมายให้บุคลากร เข้าร่วมรับฟังการอบรมพัฒนาศักยภาพในหัวข้อ ” Hybrid Game ในยุค Next Normal ด้วยกระบวนการ Design Thinking” ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM อบรมโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

ใส่ความเห็น