ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

      15 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ถาวระผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาสาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ อาคารดาราศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น