48 ผลงาน กับ Tiktok แบบวิทย์ๆ

จากโครงการมหกรรมวิชาการแห่งนวัตกรรม สู่ยุคดิจิทัลที่ผ่านมา แอดมินจึงไมพลาดที่จะรวบรวม ผลงานผู้เข้าแข่งขัน Tiktok แบบวิทย์ๆ  ทั้งหมด  48 ผลงาน 

รางวัลชนะเลิศ : GLOW IN THE DARK สมาชิก 1. นายอังศุธร งามประสิทธิ์ 2. นายธนฉัตร เจ็งกุหลาบ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : การลักน้ำ สมาชิก 1. นางสาวฐิตาพร เรืองงาม 2. นางสาวสุชาวดี สิทธิสาร 3. นางสาววรินทร ผิวงาม

 

รางวัลรองชนะเลิศ 2 : เรือใบไม้ผีสิ่ง สมาชิก นายการันต์ สาและ

 

รางวัลโดนใจ : ด้ายตัดขวด สมาชิก นายจิรโชติ แจ่มคีรีรัตน์

 

รางวัลโดนใจ : magic or science สร้างกลด้วยวิทยาศาสตร์  สมาชิก นางสาวอานิส อีตัน

 

รางวัลโดนใจ : คลื่นสีและของเหลวมหัศจรรย์ สมาชิก นางสาวอานีต้า สะนิ

 

รางวัลโดนใจ : เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ สมาชิก นางสาวปราณปริยา สาครินทร์

 

รางวัลโดนใจ : ภูเขาไฟใต้น้ำ สมาชิก นายศริภัทร์ ทองอาญา

 

รางวัลโดนใจ : อะไรไม่รู้ อ๊ะเดี่ยวหนูช่วย สมาชิก 1. นางสาวศศินา ยิ้มย่อง

 

รางวัลโดนใจ :  จุดไฟเหนือผิวน้ำ สมาชิก 1. นางสาวนริษรา สวัสดิ์

 

ผลงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม Tiktok แบบวิทย์ๆ 38 ผลงาน

 

 มหัศจรรย์! เป่าลูกโป่งโดยไม่ใช้ปากเรา สมาชิก 1. เด็กชายจิรทีปต์ กูลณรงค์ 2. เด็กชายจิรภาส กูลณรงค์

 

magic delicious : สมาชิก 1. ด.ญ.พัชมณ สุขดานนท์ 2.นายเกียรติศักดิ์ สุขดานนท์

 

ลูกโป่งสวรรค์จากปากขวด : สมาชิก นางสาวนุรอัสนานี หนิ

 

เชือกวิเศษ : สมาชิก 1.นางโชติมา แก้วอินทร์ 2.เด็กชายเลอรักษ์ แก้วอินทร์ 3.เด็กหญิงชญานันท์ แก้วอินทร์

 

 ปอกเปลือกไข่ด้วยน้ำส้มสายชู สมาชิก นางสาวนุรฮานาณี หนิ

 

สีเต้นระบำ : สมาชิก นายสรชัช มณีเกี๋ยง

 

 น้ำลอยฟ้า : สมาชิก  1. นางสาวฮัสมี สามะ 2.นางสาวโซเฟีย มาหามะ

 

ผักกาดเปลี่ยนสี : สมาชิก พิเชษฐ์ แจ้มา

 

กักน้ำไว้ได้ : สมาชิก นางสาวกนกรัตน์ ศรีสรรค์

 

ภูเขาไฟใต้น้ำ : สมาชิก นายศิรภัทร์ ทองอาญา

 

Science with Alcohol : สมาชิก ฟาดิ๊ล ลาเต๊ะ

 

โหลสีรุ้ง : สมาชิก นายนวพรรษ ไชยชนะ


ซองซอสลอยน้ำ
:
สมาชิก นายเกียรติกานต์ อินต๊ะแก้ว

 

Hydrophobic reactions : สมาชิก นายปนัส ศรีภูวนาถ

 

ตัวอักษรล่องหน : สมาชิก เด็กหญิงวรกมล ไหมเพ็ชร

 

ถุงน้ำเจาะไม่แตก : สมาชิก นางสาวนุรอัสมานี หนิ

 

หมึกดุ๊กดิ๊ก : สมาชิก 1. นางสาวสอยบะห์ แลแงแนะ 2.นางสาวนูรอัยนีย์ จะมินุ 3.นางสาวอะมีรา ลุมะยุ

 
GLOW IN THE DARK : สมาชิก 1.นางสาวดัยอานา มะประสิทธ์ 2.นางสาวพาดีละ กายา 3.นางสาวซูไรดา สามะ

 

ไข่จมไข่ลอย : สมาชิก 1.นางสาวฮาวอรี หะมะ 2.เด็กหญิงดากานดา เปาะซู 3.เด็กหญิงดากันดา เปาะซู

 

ไม้เสียบลูกโป่ง : สมาชิก ด.ช.มูฮัมหมัดซากีรีน บือซา

 

ทดลองวิทยาศาสตร์ : สมาชิก ฮาซัน มะยีดิง

 

การแยกชั้นของเหลว : สมาชิก 1.นางสาวรุสนีการ์ มะแอ 2.นางสาวซูฮีรา ซูหลง 3.นายอดัม สะนิ

 

สีเต้นระบำ : สมาชิก 1.นางสาวอลิษา ช่วยนุกูล 2.นายอมรชัย ศรีสุวรรณ 3.นางสาวศศิประภา ทิพย์วารี

 

เนินน้ำ : สมาชิก 1.นางสหวรรณ วรรณจิตจรูญ 2.นางสาวกมลวรรณ ศรีสุวรรณ์ 3.นางสาวสุกัญญา จันทร์ประทุม

 

ถุงน้ำเจาะไม่แตก : สมาชิก 1.นายอนาวิน เปาะซู 2.เด็กชายอาชวิน เปาะซู 3.นายลุคมาน มะแซ

 

Pseudoscience : สมาชิก 1.นายฟาอีซ ดอเลาะฮีแต 2.นายฟารุก ไชยมิกัน

 

การทดลองแรงดึงดูดของน้ำ : สมาชิก 1.นางสาวนูรมา บือราเฮง2.น ายสุวรรณ เจะมะ 3.นางสาวกาตีมา อุมา

 

มหัศจรรย์น้ำยาล้างจาน : 1.เด็กชายนริศร นิมอ 2.นายนริศ นิมอ 3.นางยุซรีนา นิมอ

 

การจุดไฟจากควันเทียน : สมาชิก นางสาวธนาพร ทาแดง

 

ลูกโป่งทนความร้อน : สมาชิก ด.ช.ฟิรฮาน หนิ

 

เทียนดูดน้ำได้ : สมาชิก 1. แวซาปีน๊ะ สาเม๊าะ 2.อารีฟิน เจ๊ะมามะ

 

ลมล้อมไฟ : นางสาวบุญญาดา มูลผึ้ง 2. นางสาวอรวรรณ เพชรโกษาชาติ 3. นายพิทักษ์ บุญมาแก้ว

 

ไอศครีม : สมาชิก นางสาวซอฟะ บินรัตแก้ว

 

หยดน้ำบนเหรียญ : สมาชิก น.ส.ซาวารี ตันหยงวารี

 

ลูกโป่งในขวด : สมาชิก นูรฮายาตี สาเฮาะ

 

จุดไฟใต้น้ำ : สมาชิก นายเตาฟิต มีนา

 

Indicator ของพืช : สมาชิก นางสาวกมลวรรณ ศรีสุวรรณ์

นะนี่มัน…โฟมมหัศจรรย์ : สมาชิก  1. นางสาวจินดามณี ศรีสว่าง 2.นาสาวชนกพร อธิวัฒนาไพบูลย์ 3.นางสาวธมนต์รัตน์ พุฒิไพโรจน์

ใส่ความเห็น