16 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ถาวระผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างเส้นทางการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวพร้อมฐานการเรียนรู้ อาคารประกอบศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเชิงคุณค่า และได้แนะนำเจ้าหน้าที่ดูแลสวน ในการปลูกต้นไม้บริเวณอาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

 

ใส่ความเห็น