ปลูกต้นลำพูบริเวณป่าพรุรอบอาคารดาราศาสตร์

          17 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลสวน ปลูกต้นลำพูบริเวณป่าพรุรอบอาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น