เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

0

            17 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายงาน นางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม ตำแหน่งครู และ นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ตำแหน่งครูผู้ช่วยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตำแหน่งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ว.PA กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา อบรมผ่านระบบ Online โปรแกรม Google meet

      

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: