เข้าร่วมการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

0

           18 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ นายพลชนก นวลมาก ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้นในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ อาคารหอประชุมที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: