ร่วมเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ Science film festival 2021 ผ่านระบบออนไลน์ 

            18 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ science film festival 2021 ในหัวข้อเรื่อง ” สุขภาพที่ดี.. ขึ้นจากความเข้าใจที่มากขึ้น “ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM  

 

ใส่ความเห็น