ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

0

          18 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: