ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

                18 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายงาน นางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม ครูศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

 

ใส่ความเห็น