ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

0

                                      19 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) ต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ นราธิวาส) โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ในการประชุมในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: