พ.ต.สัมพันธ์ บัญชา ได้เข้าหารือเกี่ยวกับความปลอดภัย 

                19 พฤศจิกายน 2564  พ.ต.สัมพันธ์ บัญชา ได้เข้าพบปะพูดคุยกับ นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส หารือเกี่ยวกับความปลอดภัย  บริเวณอาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

 

ใส่ความเห็น