ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมของ เลขาธิการ กศน.

               22  พฤศจิกายน 2564  นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมของ เลขาธิการ กศน.  ณ ห้องประชุมรูสะมิแล สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี โดยมี นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม

 

ใส่ความเห็น