อบรมการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

           22 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายงาน นายอรรณพ บุญวาสนารัก   อบรมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส 

ใส่ความเห็น