ติดต่อประสานงานกับคณบดีคณะวิทย์ฯ ม.ราชภัฏยะลา

            วันที่  23 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วย น.ส.ฟาตีหม๊ะ เล็งฮะ หัวหน้างานแผนงานและโครงการ และน.ส.ชฎาภรณ์ ถาวระ นักจัดการงานทั่วไป เข้าติดต่อประสานงาน ผู้ช่วยศาสตราจารน์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ. สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเกษตร

 

ใส่ความเห็น