เข้ารับฟังข้อมูลเพื่อการพัฒนาตนเอง

0

          24 พฤศจิกายน 2564 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้บุคลากรเข้ารับฟังข้อมูลเพื่อการพัฒนาตนเอง จาก นางสาวนูรีหย๊ะ มะยาซิงและนางสาวณัษฐา สังข์สร เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยปทุมธานีในด้านหลักสูตรและการสอน

          ครั้งนี้มีบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมรับฟังจำนวน 10 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม (เล็ก) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: