ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุ เรื่องความก้าวหน้าของงบลงทุน ปี 2565

0
      29 พฤศจิกายน 2564 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุ เรื่องความก้าวหน้าของงบลงทุน ปี 2565
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: