แจ้งความคืบหน้ากิจกรรมสร้างห้องเรียน Metaverse

            ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เป็นประธานในการจัดการประชุมกลุ่มงานวิชาการและท้องฟ้าจำลอง แจ้งความคืบหน้ากิจกรรมสร้างห้องเรียน Metaverseเพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนเสมือนจริง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่หลากหลาย เข้าถึงมากยิ่งขึ้นโดยผู้เข้ารับความรู้ในครั้งนี้เป็นบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ รวมจำนวน 8 คน
 
 

ใส่ความเห็น