ประชุมกรมการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

         วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564   ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
 
 

ใส่ความเห็น