ให้ความรู้ในการเขียนบทความลงในเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

0
 
         1 ธันวาคม 2564 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวณาซูลา มะนา นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ให้ความรู้ในการเขียนบทความลงในเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เพื่อพัฒนาการสื่อสาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้ารับความรู้ในครั้งนี้เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จาก มนร./ราชภัฏยะลา รวมจำนวน 3 คน
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: