ประสานการดำเนินงานร่วมกันในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การให้บริการท้องฟ้าจำลอง

        1 ธันวาคม 2564  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้บุคลากร ศว.นราธิวาส ให้การต้อนรับ พ.ท.หญิงสมิตรา อามิน รอง หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. เพื่อร่วมปรึกษาหารือและประสานการดำเนินงานร่วมกันในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การให้บริการท้องฟ้าจำลอง การจัดฉายภาพยนต์ดาราศาสตร์ และการวางแผนจัดการประชุมผู้สื่อข่าวประชาสัมพันธ์ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม สุริยะวิถี (ชั้น 3) อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 

ใส่ความเห็น