บาเฆะ มหัศจรรย์แห่ง “บูดู”

      สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินดามีเรื่องดีๆ เกี่ยวกับการหมักบูดู ณ หมู่บ้านบาเฆะ  บ้านบาเฆะตั้งอยู่ที่หมู่ 13 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นหมู่บ้านติดทะเลชาว และบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงและทำบูดูขาย

     บูดู เป็นอาหารพื้นเมืองและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม ซึ่งเกิดจากกระบวนการหมัก ปลาด้วยเกลือ ในอัตตราส่วนเกลือ 30 กิโลกรัมต่อปลา 100 กิโลกรัม และจัดว่าเป็นหนึ่งในวิธีการแปรรูปอาหาร น้ำบูดูมีลักษณะคล้ายกับน้ำปลาแต่มีความข้นกว่า การทำบูดูของชาวบาเฆะเป็นการประกอบอาชีพแบบครัวเรือนใครที่มีบ้านอยู่ริมทะเลก็จะนำโอ่งที่ใส่น้ำบูดูวางบนพื้นดินประกอบกับอากาศที่ร้อนตลอดวันทำให้ไม่มีหนอนไม่มีแมลงวันและกลิ่นไอทะเลก็จะทำให้น้ำบูดูมีกลิ่นหอม

     การหมักบูดูใช้ระยะเวลา 8-12 เดือน และปลากะตักเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำบูดู เนื่องจากปลากะตักให้ไขมันสูง 13% ถึง 36%  ดังนั้น การหมักปลาที่มีไขมันสูงจะทำให้ได้บูดูที่รสชาติและคุณภาพดี

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

การหมักบูดูที่ใช้ระยะเวลา 8-12 เดือน ทำให้มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมากมาย เช่นกระบวนการออสโมซิสในการหมักบูดู  กระบวนการย่อยโปรตีนในการหมักบูดู และกระบวนการย่อยไขมันในการหมักบูดู เป็นต้น

ใส่ความเห็น