อาจารย์ จาก มนร. เข้ามาดูสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะโดยใช้หุ่นยนต์

วันที่  2 ธันวาคม 2564

            ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้บุคลากร ศว.นราธิวาส ให้ประสานงานกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย ศรีช่วย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กร ทักษพัฒนกุล และอาจารย์สิทธิเดช ชูด้วง อาจารย์ จาก มนร. เข้ามาดูสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะโดยใช้หุ่นยนต์  Automatic Robot science Camp  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15-16,22-23 มกราคม 2565 ณ  ห้องประชุม สุริยะวิถี (ชั้น 3) อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส  

 

ใส่ความเห็น