เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

        ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สถานศึกษาขึ้นตรง จำนวน 39 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.  

        เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน.โดยมีนายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน.เป็นประธานเปิดการประชุม และมีนายประเสริฐ  หอมดี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ในวันที่ 1- 2 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ( ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ ) สำนักงาน กศน.

 

 

ใส่ความเห็น