การพัฒนาและการจัดการวิทยาศาสตร์ กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 ภาคเรียนที่ 2/64

วันที่ 3 ธันวาคม 2564
      กศน.จังหวัดนราธิวาสโดยผู้แทนนายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสและว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบาเจาะเข้ามาประสานงาน ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดการวิทยาศาสตร์ กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 ภาคเรียนที่ 2/64
 
 
 

ใส่ความเห็น