ให้ความรู้การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

    7 ธันวาคม 2564  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวมีนา การี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ให้ความรู้การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยผู้เข้ารับความรู้ในครั้งนี้เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จาก มนร./ราชภัฏยะลา รวมจำนวน 3 คน

ใส่ความเห็น