8 ธันวาคม 2564  นายสุชาติ ถาวระผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างเส้นทางการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวพร้อมฐานการเรียนรู้ อาคารประกอบศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเชิงคุณค่า และมอบหมายให้คนสวน ในการทำความสะอาดตามหลัก ๕ ส. (สะอาด Seiso เซโซ) บริเวณอาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: