มอบหมายให้งานพัสดุดำเนินการจัดประชุมบุคลากร

0
     วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้งานพัสดุ ดำเนินการจัดประชุมบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้ ชี้แจง ทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินงานงานพัสดุ ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุม( ชั้นหนึ่ง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: