โครงการสัมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

         โครงการสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดย สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม สุริยะวิถี (ชั้น ๓) อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 

ใส่ความเห็น