ให้ความรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เอื้องคำ

0
    13 ธันวาคม 2564 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวมีนา การี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ให้ความรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เอื้องคำโดยผู้เข้ารับความรู้ในครั้งนี้เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จาก มนร./ราชภัฏยะลา รวมจำนวน 3 คน
 
 
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: