นางสาวมาเรียม ชัยสันทนะ ผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะจังหวัดยะลาเเละจังหวัดนราธิวาสเข้าพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

0
                  วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางสาวมาเรียม ชัยสันทนะ ผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะจังหวัดยะลาเเละจังหวัดนราธิวาสเข้าพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พบนางสาวฟาตีหม๊ะ เล็งฮะ นักวิชาการศึกษา ผู้ประสานงานหลัก สสส. เพื่อวางเเผนการจัดกิจกรรมให้ผู้รับบริการในพื้นที่เเละการจัดทำโครงการ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 เเละกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการเเละเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: