พันตรีหญิง เพ็ญพิมล สิงห์ครุ นายทหารผลิตรายการ ผรช. วส. 912ฯ ซึ่งเข้ามาดูสถานที่เพื่อจัดเตรียมความพร้อม รองรับการจัดประชุมโครงการสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

0
            3 ธันวาคม 2564 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้งานอำนวยการ ศว.นราธิวาส ในการประสานงานกับ พันตรีหญิง เพ็ญพิมล สิงห์ครุ นายทหารผลิตรายการ ผรช. วส. 912ฯ ซึ่งเข้ามาดูสถานที่เพื่อจัดเตรียมความพร้อม รองรับการจัดประชุมโครงการสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดย สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม สุริยะวิถี (ชั้น ๓) อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: