ประชุมสัมมนาโครงการสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

     14 ธันวาคม 2564  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดย สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พ.อ.ฮาซัน หะยีอารง หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ เป็นประธานเปิดสัมมนา และมีนายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สุริยะวิถี (ชั้น ๓) อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

 

 

 

 

ใส่ความเห็น