นายไสว ชินพงษ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา ในการมาเยี่ยมเยียนรับชมการจัดกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

0
               14 ธันวาคม 2564 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้ให้การตอนรับ นายไสว ชินพงษ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา ในการมาเยี่ยมเยียนรับชมการจัดกิจกรรมของศูนย์-วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสรวมทั้งให้คำแนะนำการจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตลอดจนการวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้กับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพสถานศึกษารวมถึงงานแผนงานและโครงการ ได้มีความรอบรู้และมีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน อย่างเป็นกันเองในวันนี้ชาวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ.โอกาสนี้
 
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: