บันทึกวิดีโอและให้สัมภาษณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส

0
                     วันที่ 15 ธันวาคม 2564   ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส บันทึกวิดีโอและให้สัมภาษณ์ นายภาคภูมิ หวังชัย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส ในการนำเสนอภาพลักษณ์องค์กร สู่การสร้างการรับรู้ตลอดจนกระบวนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุก ตลอดจนขั้นตอนการเข้าใช้บริการ นิทรรศการต่างๆที่น่าสนใจภายในอาคารดาราศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: