ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม science film festival 2021

   วันที่ 16 ธันวาคม 2564   ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม science film festival 2021 ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

 

ใส่ความเห็น