แนะนำ กระบวนการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

0
        วันที่ 16 ธันวาคม 2564  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เยี่ยมชมและให้คำแนะนำ กระบวนการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมจำนวน 3 คน ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: