สนับสนุนของรางวัลเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวิทย์เล็กน้อย Season 3

      วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้สนับสนุนของรางวัลเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวิทย์เล็กน้อย Season 3 ให้กับกลุ่มวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น