17 ธันวาคม 2564  นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ เข้ามาประสานงานกับ ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสในความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดกิจกรรม รวมพลคนมวย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ อาคารดาราศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น