ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ให้การสนับสนุนห้องประชุมเพื่อให้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

         วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ให้การสนับสนุนห้องประชุมเพื่อให้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดประชุมแนวทางการพัฒนากระบวนการชุมชน สภาองค์กรชุมชมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ปี 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ภาคประชาชน 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส จำนวน 50 คน โดยมีหัวข้อสนทนาดังนี้ 1. การแก้ไขปัญหาที่ดิน 2. การจัดการเศรษฐกิจของชุมชน 3. สวัสดิการชุมชน 4. การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย 4.1. บ้านมงคลเมือง 4.2. บ้านพอเพียงชนบท 4.3. การประมงชายฝั่ง 4.4. การจัดการทรัพยากร ณ ห้องประชุม สุริยะวิถี (ชั้น ๓) อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 

ใส่ความเห็น