ให้คำแนะนำการใช้กล้องดูดาวดอปโซเนียน SUVIT TELESCOPE ให้กับภาคีเครือข่าย

           วันที่ 21 ธันวาคม 2564  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และ กลุ่มวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ให้คำแนะนำการใช้กล้องดูดาวดอปโซเนียน SUVIT TELESCOPE ให้กับภาคีเครือข่าย ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 912
 
 
 

ใส่ความเห็น