ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

0
     วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ดร.สุชาติ ถาวระผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยบุคคลากร และโรงเรียนนราสิกขาลัย โดยนายสัญญา สุขเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนนราสิกขาลัยพร้อมด้วยบุคคลากร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนนราสิกขาลัย ณ ห้องประชุมเทียบทอง โรงเรียนนราสิกขาลัย
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: