ประชุมกับทีมงานวิชาการและท้องฟ้าจำลอง เรื่องโครงการวิทยาศาสตร์เชิงรุก สร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนออนไลน์

    24 ธันวาคม 2564 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ประชุมกับทีมงานวิชาการและท้องฟ้าจำลอง เรื่องโครงการวิทยาศาสตร์เชิงรุก สร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนออนไลน์ ณ ห้องประชุม( ชั้นหนึ่ง) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 

ใส่ความเห็น